Folla de inscripción actividades 2021-2022

 

AVISO IMPORTANTE: 

Imos realizar a inscrición como un ano mais, pero informase a todo-los pais e nais, que poderá haber cambios según o que o Ministerio de Educación marque, en cuanto as datas e o aforo das actividades.

 • Prazo inscrición do 01 de Junio o 16 de xullo (a inscrición será a través do formulario que temos mais abaixo.
 • Lembrade que nas actividades que queden con prazas vacantes, podedes apuntarvos durante todo o ano.
 • Tódolos alumnos que participen nas actividades teñen a obriga de pagar o seguro de accidentes da ANPA prezo por determinar (aproximadamente 8,00€)
 • As familias numerosas teñen un desconto do 50% no prezo das actividades. Así mesmo, aqueles que presenten informe de asuntos sociais, terán desconto do 100% nunha actividade. Todos eles deberán mandar por mail a acuruxa.anpa@gmail.com ) ou presencialmente na oficina do A.N.P.A antes do 30 setembro, fotocopia do documento acreditativo de familia numerosa ou o informe de asuntos sociais.
 • O número mínimo de participantes por actividade será de 10. Na metade do curso, si alguna actividade queda con menos de 10 participantes, poderase anular a actividade.
 • Nas actividades nas que a demanda supere as prazas ofertadas, farase un sorteo das mesmas. Tendo prioridade @s alumn@s que asistiran o curso anterior e sexan socios. Os que queden sen praza pasarán a una lista de agarda. Data sorteo: A determinar en Setembro.
 • O Cobro das actividades, seguro obrigatorio e cota da ANPA, será por medio de domiciliación bancaria NON se permite o pago en efectivo. No curso 2021 /2022 no mes de setembro pasarase o cobro do 50% do costo da actividade dese mes, seguro anual obrigatorio (aproximadamente 8,00€) e a cota anual da A.N.P.A. (20,00€). 
 • Completar a Folla de inscrición supón a obriga, do pago dende o primeiro dia da actividade, cuota socio e seguro.
 • A orde de pago realizarase do dia 12 ao 15 de cada mes.
 • En caso de devolución de recibo, deberán aboar na entidade bancaria facilitada pola A.N.P.A, o importe mais os gastos xerados polo recibo devolto.
 • No caso de 2 recibos devoltos consecutivos ou alternos, a A.NP.A reservase o dereito a dar de Baixa os alumnos correspondentes nas actividades que esten realizando.
 • A inscrición e individual, unha por cada neno, para modificar as actividades terá que pasar o primeiro mes dende o comenzo das mesmas, tanto para as modificacions de actividades como dos datos personais, deberán mandar un correo a (acuruxa.anpa@gmail.com) 
 • No caso de ter problemas coa inscrición poderá contactar no teléfono do A.N.P.A os Martes e Xoves de 18;:00 a 20:00 a partir do 1 de Xuño.